DONGGILYANG
数据对比 : 开始对比
  • 现役球队: 韩国
  • 球衣号码: 34
  • 加入联赛:
  • 身高/体重: cm/kg
  • 场上位置: 未设置

所有赛季

注:职业生涯数据只统计计入职业生涯的比赛阶段的数据

所有赛季DONGGILYANG 职业生涯 ( 汇总 )

赛季 阶段 所在球队 首发/出场 二分 三分 罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 得分 效率值
2017IWBFAsia 2017 小组赛 韩国 0/3 7 / 9 (77.8 %) 0 / 1 (0.0 %) 0 / 1 (0.0 %) 1 7 8 4 4 3 0 0 14 23
2017IWBFAsia 2017 淘汰赛 韩国 0/2 1 / 4 (25.0 %) 0 / 0 ( %) 0 / 0 ( %) 1 4 5 0 1 0 0 1 2 5
职业生涯汇总数据 0/5 8 / 13 (61.5 %) 0 / 1 (0.0 %) 0 / 1 (0.0 %) 2 11 13 4 5 3 0 1 16 28

所有赛季DONGGILYANG 职业生涯 ( 场均 )

赛季 阶段 所在球队 首发/出场 二分 三分 罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 得分 效率值
2017IWBFAsia 2017 小组赛 韩国 0/3 2.3 / 3 (77.8 %) 0.0 / 0.3 (0.0 %) 0.0 / 0.3 (0.0 %) 0.3 2.3 2.7 1.3 1.3 1.0 0.0 0.0 4.7 7.7
2017IWBFAsia 2017 淘汰赛 韩国 0/2 0.5 / 2 (25.0 %) 0.0 / 0 ( %) 0.0 / 0 ( %) 0.5 2.0 2.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.5 1.0 2.5
职业生涯场均数据 - - 1.6 / 2.6 (61.5 %) 0.0 / 0.2 (0.0 %) 0.0 / 0.2 (0.0 %) 0.4 2.2 2.6 0.8 1.0 0.6 0.0 0.2 3.2 5.6