Jiameng Dai
数据对比 : 开始对比
  • 现役球队: 中国(女)
  • 球衣号码: 11
  • 加入联赛:
  • 身高/体重: cm/kg
  • 场上位置: 未设置

所有赛季

注:职业生涯数据只统计计入职业生涯的比赛阶段的数据

所有赛季Jiameng Dai 职业生涯 ( 汇总 )

赛季 阶段 所在球队 首发/出场 二分 三分 罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 得分 效率值
2017IWBFAsia 2017 小组赛 中国(女) 3/3 12 / 19 (63.2 %) 0 / 0 ( %) 5 / 13 (38.5 %) 2 14 16 11 7 2 1 2 29 47
2017IWBFAsia 2017 淘汰赛 中国(女) 2/2 7 / 14 (50.0 %) 0 / 0 ( %) 1 / 4 (25.0 %) 3 1 4 3 6 1 1 1 15 18
职业生涯汇总数据 5/5 19 / 33 (57.6 %) 0 / 0 ( %) 6 / 17 (35.3 %) 5 15 20 14 13 3 2 3 44 65

所有赛季Jiameng Dai 职业生涯 ( 场均 )

赛季 阶段 所在球队 首发/出场 二分 三分 罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 得分 效率值
2017IWBFAsia 2017 小组赛 中国(女) 3/3 4.0 / 6.3 (63.2 %) 0.0 / 0 ( %) 1.7 / 4.4 (38.5 %) 0.7 4.7 5.3 3.7 2.3 0.7 0.3 0.7 9.7 15.7
2017IWBFAsia 2017 淘汰赛 中国(女) 2/2 3.5 / 7 (50.0 %) 0.0 / 0 ( %) 0.5 / 2 (25.0 %) 1.5 0.5 2.0 1.5 3.0 0.5 0.5 0.5 7.5 9.0
职业生涯场均数据 - - 3.8 / 6.6 (57.6 %) 0.0 / 0 ( %) 1.2 / 3.4 (35.3 %) 1.0 3.0 4.0 2.8 2.6 0.6 0.4 0.6 8.8 13.0