Chen Cao
数据对比 : 开始对比
  • 现役球队: 中国
  • 球衣号码: 8
  • 加入联赛:
  • 身高/体重: cm/kg
  • 场上位置: 未设置

所有赛季

注:职业生涯数据只统计计入职业生涯的比赛阶段的数据

所有赛季Chen Cao 职业生涯 ( 汇总 )

赛季 阶段 所在球队 首发/出场 二分 三分 罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 得分 效率值
2017IWBFAsia 2017 小组赛 中国 3/3 13 / 18 (72.2 %) 0 / 1 (0.0 %) 1 / 1 (100.0 %) 2 1 3 1 1 2 0 6 27 24
2017IWBFAsia 2017 淘汰赛 中国 3/3 7 / 13 (53.8 %) 0 / 0 ( %) 6 / 7 (85.7 %) 1 1 2 3 3 0 0 10 20 21
职业生涯汇总数据 6/6 20 / 31 (64.5 %) 0 / 1 (0.0 %) 7 / 8 (87.5 %) 3 2 5 4 4 2 0 16 47 45

所有赛季Chen Cao 职业生涯 ( 场均 )

赛季 阶段 所在球队 首发/出场 二分 三分 罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 得分 效率值
2017IWBFAsia 2017 小组赛 中国 3/3 4.3 / 6 (72.2 %) 0.0 / 0.3 (0.0 %) 0.3 / 0.3 (100.0 %) 0.7 0.3 1.0 0.3 0.3 0.7 0.0 2.0 9.0 8.0
2017IWBFAsia 2017 淘汰赛 中国 3/3 2.3 / 4.3 (53.8 %) 0.0 / 0 ( %) 2.0 / 2.3 (85.7 %) 0.3 0.3 0.7 1.0 1.0 0.0 0.0 3.3 6.7 7.0
职业生涯场均数据 - - 3.3 / 5.1 (64.5 %) 0.0 / 0.2 (0.0 %) 1.2 / 1.4 (87.5 %) 0.5 0.3 0.8 0.7 0.7 0.3 0.0 2.7 7.8 7.5