Lei Yan
数据对比 : 开始对比
  • 现役球队: 中国
  • 球衣号码: 7
  • 加入联赛:
  • 身高/体重: cm/kg
  • 场上位置: 未设置

所有赛季

注:职业生涯数据只统计计入职业生涯的比赛阶段的数据

所有赛季Lei Yan 职业生涯 ( 汇总 )

赛季 阶段 所在球队 首发/出场 二分 三分 罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 得分 效率值
2017IWBFAsia 2017 小组赛 中国 3/3 14 / 24 (58.3 %) 0 / 7 (0.0 %) 2 / 4 (50.0 %) 2 3 5 22 6 5 0 1 30 39
2017IWBFAsia 2017 淘汰赛 中国 3/3 21 / 31 (67.7 %) 1 / 7 (14.3 %) 13 / 17 (76.5 %) 3 6 9 14 5 9 1 7 58 58
职业生涯汇总数据 6/6 35 / 55 (63.6 %) 1 / 14 (7.1 %) 15 / 21 (71.4 %) 5 9 14 36 11 14 1 8 88 97

所有赛季Lei Yan 职业生涯 ( 场均 )

赛季 阶段 所在球队 首发/出场 二分 三分 罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 得分 效率值
2017IWBFAsia 2017 小组赛 中国 3/3 4.7 / 8 (58.3 %) 0.0 / 2.3 (0.0 %) 0.7 / 1.4 (50.0 %) 0.7 1.0 1.7 7.3 2.0 1.7 0.0 0.3 10.0 13.0
2017IWBFAsia 2017 淘汰赛 中国 3/3 7.0 / 10.3 (67.7 %) 0.3 / 2.3 (14.3 %) 4.3 / 5.6 (76.5 %) 1.0 2.0 3.0 4.7 1.7 3.0 0.3 2.3 19.3 19.3
职业生涯场均数据 - - 5.8 / 9.1 (63.6 %) 0.2 / 2.4 (7.1 %) 2.5 / 3.5 (71.4 %) 0.8 1.5 2.3 6.0 1.8 2.3 0.2 1.3 14.7 16.2