Clare NOTT
数据对比 : 开始对比
  • 现役球队: 澳大利亚(女)
  • 球衣号码: 10
  • 加入联赛:
  • 身高/体重: cm/kg
  • 场上位置: 未设置

所有赛季

注:职业生涯数据只统计计入职业生涯的比赛阶段的数据

所有赛季Clare NOTT 职业生涯 ( 汇总 )

赛季 阶段 所在球队 首发/出场 二分 三分 罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 得分 效率值
2017IWBFAsia 2017 小组赛 澳大利亚(女) 3/3 4 / 5 (80.0 %) 0 / 1 (0.0 %) 2 / 4 (50.0 %) 5 3 8 4 0 2 1 5 10 17
2017IWBFAsia 2017 淘汰赛 澳大利亚(女) 2/2 4 / 10 (40.0 %) 0 / 0 ( %) 0 / 2 (0.0 %) 2 1 3 2 2 2 1 6 8 6
职业生涯汇总数据 5/5 8 / 15 (53.3 %) 0 / 1 (0.0 %) 2 / 6 (33.3 %) 7 4 11 6 2 4 2 11 18 23

所有赛季Clare NOTT 职业生涯 ( 场均 )

赛季 阶段 所在球队 首发/出场 二分 三分 罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 得分 效率值
2017IWBFAsia 2017 小组赛 澳大利亚(女) 3/3 1.3 / 1.6 (80.0 %) 0.0 / 0.3 (0.0 %) 0.7 / 1.4 (50.0 %) 1.7 1.0 2.7 1.3 0.0 0.7 0.3 1.7 3.3 5.7
2017IWBFAsia 2017 淘汰赛 澳大利亚(女) 2/2 2.0 / 5 (40.0 %) 0.0 / 0 ( %) 0.0 / 1 (0.0 %) 1.0 0.5 1.5 1.0 1.0 1.0 0.5 3.0 4.0 3.0
职业生涯场均数据 - - 1.6 / 3 (53.3 %) 0.0 / 0.2 (0.0 %) 0.4 / 1.2 (33.3 %) 1.4 0.8 2.2 1.2 0.4 0.8 0.4 2.2 3.6 4.6